خدمات پرداخت هزینه ارزی ( حواله ارزی )

نکات مهم برای حواله ارزی :

  • کلیه پرداخت ها بدون واسطه و واریز مستقیم از بانک های آلمان با درج نام پرداخت کننده  انجام میشود.
  • کلیه حواله ها از طریق اینترنت بانک و حسابهای بانکی اریکا در خارج از کشور ارسال می شود و ارتباطی با سیستم بانکی داخل کشور ندارد.
  • مبلغ حواله + کارمزد تراکنش (20 درصد) در دفتر شرکت یا از طریق واریز به شماره حساب ارزی یا ریالی دریافت می شود.
  • حداکثر 24 ساعت پس از دریافت مبلغ حواله، عملیات واریز انجام شده و فیش مربوطه در اختیار شما قرار میگیرد.
  • واریزیهای شما مستقیما از طریق بانکهای آلمان انجام می شود لذا طبق قوانین پولشویی در آلمان معمولا ورود پول به حساب پذیرنده بین یک تا دو روز کاری ممکن هست طول بکشد. همچنین روز شنبه و یکشنبه در آلمان روز کاری به حساب نمی آید. لذا موارد بالا را در زمانبدی واریز های خود مد نظر قرار دهید.

* : نام و نام خانوادگی

* : تلفن همراه

* : آدرس ایمیل

* : مبلغ حواله
* : موضوع حواله
نحوه پرداخت مبلغ حواله
نقدی در محل شرکتواریز به حساب ارزی

در صورت نیاز توضیحی کوتاه در مورد شرایط خود اعلام فرمایید.