اخذ اجازه کار پزشکان و پیراپزشکان در اروپا

هلدینگ اریکا با همکاری دفاتر منطقه ای خود در اروپا اقدام به ارائه خدمات اخذ اجازه کار برای فارغ التحصیلان محترم رشته های زیر نموده است. در این بسته خدماتی ابتدا مدارک مقاضی به کشور مورد نظر ارسال می گردد تا نسبت به اخذ تاییدیه های مدارک تحصیلی و شغلی اقدام لازم صورت گیرد. سپس بعد از اخذ تاییدیه های مدارک، درخواست اخذ اجازه کار به ادارات مربوطه ارائه می گردد و همه مراحل کار تا حصول نتیجه نهایی به انجام میرسد. در اکثر کشورهای اروپایی و با فرض تکمیل مدارک متقاضی، این فرایند بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد که دریافت کنندگان اجازه کار می توانند در کشور مورد نظر مشغول به کار شوند.

Audiologist

Biomedical scientist

Chiropractor

Dental hygienist

Dental practitioner

Dietitian

Doctor of medicine

Medical physicist

Midwife

Naprapath

Nurse

Occupational therapist

Optician

Orthopedic engineer

Pharmacist

Physiotherapist

Prescriptionist

Psychologist

Psychotherapist

Radiographer

Speech Therapist

 دیدگاهتان را بنویسید