اخذ اقامت کانادا

 اخذ اقامت کانادا

 

آیا میدانید:

•مطابق گزارش سازمان ملل متحد کانادا در میان پنج کشور برتر دنیا از لحاظ دارا بودن شرایط زندگی قرار دارد. (UN Human Developments Reports 2008)

•پس از گذشت سه سال از ورود به کانادا قادر خواهید بود گذرنامه کانادائی دریافت نموده و بدون اخذ ویزا به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا و اکثر کشورهای اروپائی سفر کنید.

تحصیلات تا دوره متوسطه در کانادا رایگان بوده و جهت تحصیل در دانشگاه نیز از مزایای وامهای تحصیلی بهره مند خواهید بود.

•فقط با 5% پیش پرداخت می توانید وام های بانکی بلند مدت با بهره پائین جهت خرید خانه دلخواه خود دریافت نمائید.

•شما و تمامی افراد خانواده تان تحت پوشش بیمه درمانی رایگان بوده و برای اکثر خدمات پزشکی هزینه ای پرداخت نخواهید کرد.

•پس از ورود به کانادا از مزایای کلاسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی و استفاده رایگان از امکانات مراکز کاریابی بهره مند خواهید بود.

•قوانین کانادا بر اساس ارزشهای زیر تدوین شده است: 1. برابری 2. احترام به فرهنگهای مختلف 3. آزادی 4. صلح 5. قانون مداری

•افراد بسیاری از کشورهای مختلف با فرهنگها و ادیان متفاوت به کانادا مهاجرت نموده و در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی می کنند. بنابراین شما احساس زندگی در کشوری بیگانه را نخواهید داشت (سالانه حدود 250000 نفر به کانادا مهاجرت نموده و این کشور را جهت شروع زندگی جدید خود انتخاب مینمایند).

 

انواع ویزای کانادا

انواع ویزای کانادا به چهار قسمت تقسیم می شود :

الف – ویزای کاری کانادا
ب – ویزای اقامت دائم کانادا

                    1. اقامت کاری از طریق کبک
                    2. اقامت کاری فدرال
ج – ویزای خوداشتغالی کانادا
د – ویزای سرمایه گذاری کانادا

 

الف – ویزای کاری کانادا

هر کارفرمای کانادایی می تواند درصورت عدم تامین نیروی کار متخصص مورد نیازش این نیروی را از خارج از کشور جذب نماید. اخذ اجازه کار از 3 الی 6 ماه زمان خواهد برد و طی این مدت دپارتمان نیرو انسانی ابتدا کارفرما ،تجارت و نیروی مورد نیاز و قدرت مالی کارفرما را کاملا بررسی می کنند سپس با تاییدومطابق درخواست کارفرما به کارجویان معرفی شده وی اجازه کارداده خواهدشد کارجو می توانید پس از اخذ اجازه کار جهت اخذ ویزا از طریق سفارت کانادا اقدام نمایید.

اخذ ویزا کار خود مراحل خاص خود را دارد و اخذ اجازه کار الزاما منجر به اخذ ویزا نمی باشد به صورتی که سفارت می تواند پس ازبررسی درخواست کارجو را قبول یا رد نماید. سفارت جهت صدور ویزا تخصص و ضمانت برگشت کارجورا مورد بررسی قرارمیدهد و معمولا افراد متاهلی که بدون خانواده اقدام می نمایند از شانس بهتری برخوردار هستند. این ویزا حداکثر 12 ماه می باشد که با درخواست کارفرما قابل تمدید است. کارجویان می توانند در همان بدو ورود جهت اخذ ویزای اقامت کاری اقدام نمایند و خانواده خود را نزد خود انتقال دهند. کارشناسان و وکلای با تجربه گروه آریانا از ابتدا تا زمان اخذ ویزا در کنار شما خواهند بود.

اخذ اجازه کار از دو جهت مورد اهمیت است :
جهت اقدام از طریق فدرال شغل شما باید در 38 شغل اعلام شده باشد یا یک پیشنهاد کار تایید شده داشته باشید. حتی اگر درخواست ویزای شما برای اشتغال در آن شغل بارها رد شده باشد، شما می توانید جهت اخذ ویزای اقامت فدرال اقدام نمایید و از 10 امتیاز اضافی پیشنهاد کار استفاده نمایید.
 

دو نکته در مورد زبان :
 اول : دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه درکانادا بسیارسریعترازدیگران شاغل شده وکلاً دراخذ ویزا موفقترعمل کرده اند.
دوم: شما نیازی به گذراندن آزمون زبان ندارید و فقط کافی است درمصاحبه بتوانید به زبان فرانسه و یا انگلیسی به سوالات مصاحبه کننده پاسخ دهید.
گروه آریانا آماده است جهت رشته های غیر پزشکی کاریابی نماید ما از همان لحظه اول تا زمان اخذ ویزا در کنار شما هستیم و در صورت رد ویزای شما توسط سفارت می توانیم چندین بار از طریق سفارت کانادا در تهران و اداره مهاجرت در کانادا اعتراض کرده و تا اخذ ویزا در کنار شما باشیم و یا با توجه به امتیازات اخذ شده جهت اخذ ویزای اقامت کاری فدرال اقدام نماییم.


 

ب- ویزای اقامت دائم کانادا

اقامت دائم کانادا از دو طریق اخذ می گردد:

1. اقامت کاری از طریق کبک
2. اقامت کاری فدرال

هردو ویزا از طریق سیستم امتیازبندی ارزیابی می شوند و امتیازات براساس مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، سطح زبان و سابقه کار به کارجو تعلق می گیرد و درصورت کسب حداقل امتیاز کارجو ،ویزا خود را طی 12 الی 18 ماه دریافت می کند.
مطابق قوانین ایالتی کانادا ایالت کبک می تواند قوانین مهاجرتی خاص خود را اعمال نماید.

کارجویان هیچ اجباری در زندگی در این ایالت ندارند و پس از اخذ کارت اقامت در صورت عدم کسب شغل و شرایط مناسب و از همه مهمتر عدم تمایل به زندگی در این ایالت می توانند به هرشهر دیگری در کانادا نقل مکان نمایند.
کارجویان باید به زبان فرانسه بعنوان زبان اول تسلط کافی داشته باشند.
کارجویان مجرد باید از 114 امتیاز ممکن حداقل 55 و متاهل حداقل 63 امتیاز را کسب نمایند.

تفاوت های اقامت کاری فدرال و کبک:
1. زبان اصلی در کبک فرانسه می باشد در فدرال انگلیسی بعنوان زبان اصلی است .
2. در فدرال فقط 29 شغل اعلام شده می توانند اقدام نمایند در کبک همه مشاغل می توانند اقدام کنند و بعضی رشته ها که در لیست مشاغل کبک نام برده شده اند دارای امتیاز اضافی می باشند. رشته هایی که در گروه 16 امتیازی و 12 امتیازی قرار دارند در زمان کوتاهتری موفق به دریافت ویزا می گردند.
3. فدرال در اغلب موارد مصاحبه ندارد. ولی کبک در برخی موارد بدون مصاحبه بررسی می شود.
 

 

اقامت از طریق قوانین فدرال

طبق قوانین فدرال شما می توانید اقامت کاری خود را اخذ نمایید اگر:
 1- شغل شما در لیست مشاغل فدرال باشد.
 2- از 115 امتیاز ممکن حداقل 67 امتیاز کسب کرده باشید.
 3- حداقل یک سال پس از اتمام تحصیل سابقه کار تمام وقت داشته باشید.
 4- به یکی از زبانهای فرانسه یا انگلیسی بعنوان زبان اول تسلط کافی داشته باشید.
 

نکات مهم : 

1- کارجو باید بعنوان نفر اول وارد خاک کانادا شود. همراهان می توانند همزمان یا پس از وی به کانادا وارد شوند در صورت عدم همراهی همراهان با کارجو هیچ مشکلی متوجه کارجو نخواهد بود ولی همراهان اجازه ورود بدون کارجو را ندارند.

2- این ویزا امکان کار ،زندگی و تحصیل کارجو و تمام اعضاء خانواده وی را برای مدت حداقل پنج سال فراهم می نماید. در صورت 1095 روز کار وزندگی موفق کارجو و هر یک از اعضاء خانواده وی در خاک کانادا در پنج سال اول، کارجومی توانند جهت اخذ حقوق شهروندی کانادا اقدام نمایند.

3- دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه در کانادا بسیار سریعتر از دیگران شاغل شده و کلاً موفق تر عمل کرده اند.

4- جهت کسب امتیاز زبان متقاضی ملزم به ارائه مدرک IELTS می باشد.

 

 

 

اقامت کاری از طریق کبک

دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه در کانادا بسیار سریعتر ازدیگران شاغل شده وکلاً موفق تر عمل کرده اند. 

جهت کسب امتیاز زبان شما نیاز به گذراندن آزمون دارید و باید در یکی از آزمون های TEF یا TCF شرکت نمایید. در صورتی که نیاز به امتیاز زبان انگلیسی دارید ،متقاضی اصلی باید در آزمون IELTS شرکت نماید.
در روش کبک دانش شما در دو مهارت گفتار و شنیدار مورد آزمایش قرار می گیرد و مهارت خواندن و نوشتن اصلا ملاک نمی باشد لذا توصیه می شود افرادی که از سطح دانش زبان کمی برخوردار هستند حتما از طریق کبک اقدام نمایند چرا که افزایش دانش در دو مهارت گفتار و شنیدار در صورت تلاش کارجو طی 4الی 6 ماه ممکن است ولی اخذ نمره IELTS مطلوب طی این مدت برای افراد مبتدی غیر ممکن بنظر می رسد. 

روش بررسی این نوع ویزا با روش فدرال متفاوت است کلیه فرم ها بهمراه کلیه مدارک مورد نیاز پس از جمع آوری به اداره ی مهاجرت در مونترال ارسال م یگردد .اداره مهاجرت کبک طی 2 الی 4 ماه شماره پرونده کارجو را صادر کرده و درخواست وی را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نوع رشته این زمان ها می تواند کوتاه تر باشد .فارغ التحصیلان رشته های 16 و 12 امتیازی خیلی زود موفق به اخذ ویزا می گردند.

مسئول پروند قبولی یا رد کارجو را در زمان مصاحبه تعیین می کند و در پایان مصاحبه به کارجو اعلام می نماید. با اتمام موفقیت آمیزمصاحبه ،افتتاح فایل فدرال کارجو و انجام معاینات پزشکی طی 3 الی 5 ماه پس از آن آخرین مراحل بوده که نهایتا به اخذ ویزای اقامت کانادا ختم خواهد شد. 

ویزای اقامت امکانات زیادی را در اختیار کارجو قرار می دهد که برخی از آن بشرح زیر می باشد:
1. امکان تردد بدون محدودیت به کانادا
2. امکان استفاده رایگان از خدمات درمانی
3. امکان تحصیل رایگان تا مقطع فوق دیپلم
4. امکان استفاده از وام و حقوق حین تحصیل در دانشگاه
5. برخورداری از بیمه بی کاری
6. برخورداری از بیمه بازنشستگی
7. امکان انتخاب محل زندگی بدون محدودیت
8. امکان کار،زندگی وتحصیل بلند مدت از 5 سال تا دائم
و از همه موارد فوق مهمتر اینکه با اقدام از طریق قانونی فوق شما می توانید بدون لغو حقوق شهروندی کسب شده در کانادا به کشورعزیزمان سفر کرده و برای مدت طولانی به کار و زندگی در ایران مشغول شوید و اندوخته های خود را در جهت رشد و شکوفایی میهن بکار بندید،
روشن است که این نهایت آرزوی هر ایرانی است که در پیشرفت وطن خویش سهیم باشد.

 


ج – ویزای خویش فرمایی یا خود اشتغالی

افرادی که در سه گروه زیر فعالیت داشته باشند می توانند از این نوع ویزا استفاده نمایند:
1- ورزشکاران
2- هنرمندان
3- کشاورزان

کارجویان متقاضی درصورت داشتن تنها 5 سال سابقه کار در زمینه های فوق از نظر دولت کانادا می توانید حداقل برای خود شغل ایجاد نمایید لذا ویزای اقامت خویشفرمایی به این گروه از کارجویان تعلق خواهد گرفت.
* این گروه نیازی به ارائه مدرک زبان ندارند.
* کسب یک مقام برتر در رقابتهای داخلی یا بین المللی و حداقل 5 سال سابقه کار کافی است تا متقاضی بتواند جهت اخذ این ویزا اقدام نماید.
* بدلیل تقاضای زیاد این نوع ویزا از سراسر جهان مدت بررسی این ویزا طولانی و حدود 24 الی 36 ماه می باشد .
* کارجو می تواند در کانادا بعنوان مربی یا دیگر عناوین مرتبط با زمینه تخصصی خود یا هر رشته دیگری که علاقه مند باشد فعالیت نماید.
اداره مهاجرت کانادا طی سه ماه بررسی مدارک کارجو و تایید صلاحیت وی جهت اخذ این ویزا، پرونده کارجو را افتتاح کرده و شماره پرونده را صادر می کند. پرونده پس از طی نوبت خود بررسی و در صورت تایید مسئول پرونده درخواست انجام معاینات پزشکی را خواهد داشت.


 

د- ویزای سرمایه گذاری کانادا

اقامت سرمایه گذاری به اقامتی گفته می شود که سیستم امتیاز بندی در آن دخیل نیست و بیشتر قدرت مدیریت و سرمایه فرد مورد ارزشیابی قرار می گیرد. سطح تحصیلی، سطح زبان و سن از مواردی است که یا هیچ تاثیری در اخذ ویزا ندارند یا بسیار کم تاثیر می باشند. اغلب قوانین به نحوی طراحی شده است که سرمایه متقاضی منجر به اشتغال گردد این نوع ویزاها و برنامه ها دارای شرایط و انواع متفاوتی می باشد

متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی درکانادا :
ابتداباید خود دارای شرایط یک یک فردتاجر را در کشور خود داشته باشند از نظر دولت کانادا فرد تاجر کسی است که :
 1. دارای یک شغل وتجارت مشخص باشد  (صاحب جواز،کارخانه ،کارگاه،شرکت و…باشد)
 2. خود مدیر و تصمیم گیرنده باشد  (یکی از مدیران اصلی و تصمیم گیرنده باشد)
 3. دراریی فرد در سراسر جهان برابر حداقل تعیین شده باشد (املاک ومستغلات فرد وهمسر وی توسط کارشناس دادگستری مورد اعتماد سفارات ارزشیابی شده وحداقل ارزش اعلام شده برابر مبلغ تعیین شده در هر ویزا باشد)

 در صورتی که شما از نظر دولت کانادا تاجر شناخته شوید می توانید از روشهای زیراقدام نمایید :

1. سرمایه گذاری با هدف کارآفرینی غیر مستقیم (فدرال و ایالت کبک)
2. کارآفرینی استانی (خرید ملک تجاری دراستانهای خاص)
3. کارآفرینی فدرال (خرید ملک تجاری درهر استانی )

1- سرمایه گذاری با هدف کارآفرینی غیر مستقیم (فدرال وایالت کبک) : مطابق قوانین ایالتی کانادا در صورتی که تاجری علاقه مند به سرمایه گذاری درکانادا که حداقل دارایی وی در کل برابر هشتصد هزار دلار برای کبک و یک میلیون ششصد هزار دلار کانادا برای قوانین فدرال باشد و بتواند مبلغ چهارصدهزار دلار کانادا را به مدت 5 سال با هدف ایجاد اشتغال برای کبک و هشتصد هزار دلار برای قوانین فدرال دراختیار دولت کانادا قرار دهد ،می تواند از مزایای اخذ اقامت استفاده نماید.

2- متقاضیان کارآفرینی درکانادا : سطح زبان و سن از مواردی است که هیچ تاثیری در اخذ ویزای کارآفرینی ندارند. این ویزا برای افرادی طراحی شده که خود در کشور مبداء دارای شغل می باشند و کارآفرین هستند. این افراد می توانند با استفاده از زمینه های ارائه شده توسط دولت کانادا در هر یک از ایالتهایی یا استانهایی که کارآفرین علاقه مند باشد و طرح تجاری کارآفرین نیز توسط دولت ایالتی یا استانی تایید شده باشد در زمینه اعلام شده فعالیت نماید و اقامت خود و خانواده خود را اخذ نماید.  در ضمن با ایجاد شعبه ای از فعالیت خود در کشور کانادا در جهت توسعه فعالیت خود تلاش کرده و از بازارهای اقتصادی جهانی استفاده نماید.

• کارآفرینی استانی (خریدملک تجاری دراستانهای خاص)

تجارعلاقه مند به استفاده از این برنامه باید دارای یک تجارت یا کار موفق در کشور خود باشند و حداقل 33% از مالکیت آن را نیز در اختیار خود داشته باشند. این در حالی است که حداقل 2 سال سابقه مدیریت در 5 سال اخیر نیز ضروری است.  تجاری که تمایل به خرید ملک دریکی از استانها زیر به حداقل ارزش بیان شده می باشند، می توانند از مزایای ویزای اقامت کانادا استفاده نمایند.

نام استان حداقل ارزش ملک/تجارت خریداری شده حداقل دارایی متقاضی وهمسر در کل
برتیش کلمبیا شهر ونکوور 400000 $ca 800000 $ca
خارج از شهر ونکوور 200000 $ca 400000 $ca
یوکان 150000 $ca 300000 $ca
نیوبرانزویک 150000 $ca 300000 $ca
مانیتابا 150000 $ca 350000 $ca
ساسکاچوان 150000 $ca 250000 $ca

درصورت تمایل به ایجاد شغل دریکی ازایالتهای فوق باید یک ملک اداری یا تجاری دراین استانها خریداری نمایید وحداقل یک نفر را به استخدام خود درآورید این ملک می تواند یک ملک اداری جهت دفترشرکت یا یک مزرعه زراعی باشد. شما با ویزای اقامت مشروط وارد کانادا شده و پس از خرید پروژه مورد نظر درکمتراز 3 ماه ویزای اقامت خود را دریافت خواهید نمود و در صورت عدم تمایل می توانید ملک تجاری مورد نظر را بفروش برسانید.
 

خرید ملک یا پروژه تجاری در ایالت مورد نظر
مدت اخذ ویزا 8 الی 10 ماه
حداقل مدرک تحصیلی الزامی نیست
زبان مورد نیاز الزامی نیست
استخدام کارمند در کانادا یک نفر
آزمون زبان الزامی نیست
محدودیت سن وجود ندارد
همراهان تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند

3 – کارآفرینی فدرال (خرید ملک تجاری درهر استانی )
تجارعلاقه مند به استفاده از این نوع ویزا مجاز خواهند بود درهر کجا که علاقه مند هستند اقدام به خرید ملک یا ایجاد تجارت نمایند در این نوع ویزا حداقل دارایی متقاصی در ایران باید برابر پانصد هزار دلار کانادا باشد وحداقل سه کانادایی را به مدت 12ماه باید در استخدام خود داشته باشد. به دلیل تقاضای بالای این نوع ویزا درسراسر جهان مدت اخذ این ویزا حدود 3سال است.افرادی که دارایی آنها کمتر از یک میلیون دلار می باشد وعجله ای برای کارآفرینی و اخذ اقامت ندارند می توانند از این نوع ویزا استفاده نمایند.

خرید ملک یا پروژه تجاری در سراسر کانادا
مدت اخذ ویزا 24 الی 36 ماه
حداقل مدرک تحصیلی الزامی نیست
زبان مورد نیاز الزامی نیست
استخدام کارمند در کانادا سه نفر
آزمون زبان الزامی نیست
محدودیت سن وجود ندارد
همراهان تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند

جهت تکمیل فرم ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید

 

 

اطلاعات کلی برای مهاجران

ورود به کانادا
در ابتدای ورود به کانادا شما احتمالا بصورت موقث برای چند هفته اول در جایی اقامت می کنیدو بعد از استقرار به دنبال یافتن محل دائمی برای سکونت هستید. انواع مختلف مسکن در کانادا برای شما مهیاست که قیمتهای آنها بسته به محلی که انتخاب می کنید و همچنین ویلایی یا آپارتمانی بودن آن متفاوت است. پیدا کردن مکان مناسبی برای زندگی مدتی طول میکشد و مراحل مختلفی دارد. تصمیم گیری در مورد اینکه چقدر میخواهید برای مسکن بپردازید، چند اتاق خواب نیاز دارید وکجا میخواهید زندگی کنید.

مسکن مناسب خود را چگونه پیدا کنید؟!!
انتخاب اینکه میخواهید خانه بخرید و یا اجاره کنید تصمیم گیری مهمی است و به مسائلی چون محلی که برای زندگی انتخاب میکنید ، مقدار بودجه ای که دارید و درآمد شما بستگی ذارد. بیشتر تازه واردان به کانادا خانه یا  آپارتمان اجاره میکنند.

 انواع مسکن
در کانادا امکانات مختلف برای اسکان موجود است:

اتاق برای اجاره: در این مورد معمولا خانه توسط شخص دیگری خریداری و یا اجاره شده و اتاقی از آن را اجاره میدهند ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی بصورت مشترک استفاده میشود.

استودیو یا بچلر: آپارتمانهای کوچکی هستند که برای یک نفر طراحی شده اند. معمولا یک اتاق بزرگ دارند با آشپزخانه و سرویس های بهداشتی مجزا

آپارتمانهای دیگر: بیشتر آپارتمانهای دیگراز یک تا سه اتاق خواب دارند با آشپزخانه مجزا ، اتاق نهارخوری و سرویس های بهداشتی.

دوبلکس: این خانه ها به دو آپارتمان مجزا تقسیم شده اند که میتوان آنها را خرید یا اجاره کرد

تاون هاوس: خانه های کوچکی هستند برای خرید و یا اجاره. این نوع خانه ها به خانه های مشابه دیگر متصل هستند

کاندومینیوم: اینها آپارتمانها و یا تاون هاوس هایی هستند که توسط افراد مختلف خریداری شده اند، مالکیت فضاهای مشترک با همه صاحب خانه هاست. مالکین بایستی ماهانه مبلغ معینی را بعنوان هزینه نگهداری مثل چمن زدن، برف روبی و تعمیرات بپردازند. بعلاوه مالیات نیز باید پرداخت شود.

 هزینه مسکن
هزینه مسکن در موقعیت های مختلف متفاوت است. قیمت ها بستگی به محل، سن ساختمان، بازار خرید و شرایط آپارتمان یا خانه دارد. طیف هزینه مسکن می تواند از 350 دلار تا 2000 دلار متفاوت باشد. اگر در نظر دارید در حومه شهر زندگی کنید نسبتاً هزینه مسکن ارزانتر است. قیمت خرید مسکن بستگی مستقیم به شهر و موقعیت جغرافیایی خانه دارد. هزینه مسکن شاید حدود 35 تا 55 درصد درآمد شما را به خود اختصاص دهد. این مبلغ  هزینه هایی مثل سوخت و برق را نیز  شامل میشود.

 چگونه آپارتمان و یا خانه برای اجاره بیابیم
مراجعه به نیازمندیهای روزنامه بهترین راه برای کسب اطلاعات در باره اسکان است. سازمانهایی که به مهاجرین کمک میکنند و همچنین دوستان و خویشاوندان نیز میتوانند منابع خوبی برای اطلاعات باشند. همچنین میتوانید به تابلوها و اعلاناتی مثل "  برای اجاره"  در محدوده مورد نظر خود توجه و پیگیری کنید. بسیاری از مالکین برای اجاره خانه هایشان روی تابلوی اعلانات در فروشگاه های مواد غذایی، لباسشویی ها و مراکز گردهمایی و اجتماعات، اطلاعیه خود را نصب میکنند.

بهتر است از محدوده ای که میخواهید اسکان داشته باشید بازدید دقیق بعمل آورید و تسهیلاتی مثل پارکینگها، خطوط اتوبوس رانی، فروشگاهها ، مدارس وغیره را مد نظر داشته باشید. هنگامیکه تصمیم خود را در باره هزینه ای که میخواهید برای مسکن بپردازید، سایز آن و محل مورد نظر گرفتید میتوانید خانه مناسب را بیابید و معمولا قدم اول این است که برای بازدید از آپارتمان و یا خانه  تلفنی قرار میگذارید.

ضروری است  جویا شوید که مبلغ کرایه خانه شامل هزینه های برق، گاز، آب و سوخت میباشد یا بایستی جداگانه برای آنها بپردازید. توجه داشته باشید که مالیات خانه همیشه توسط مالک پرداخت میشود. هزینه هایی مثل تلفن، اینترنت، اشتراک تلویزیون یا ماهواره توسط مستاجر پرداخت میشود. خانه های مبله دارای تختخواب، میز، صندلی، چراغ رومیزی، پرده و وسایل اصلی آشپزخانه، اجاق گاز / برقی و یخچال هستند.

اجاره کردن خانه ویلایی نیز مانند اجاره آپارتمان است ، تنها هزینه بیشتری در بر دارد و معمولا خانه ها مبله نیستند اگر خانه اجاره میکنید مطمئن شوید که دارای تجهیزات اولیه هستند بعضی از خانهها اجاق گاز و یخجال ندارند و بعضی مجهزتر هستند بطور مثال ماشین لباسشویی و خشک کن و ماشین ظرفشویی هم دارند.

 

اجاره نامه
بعد از توافق برای اجاره خانه و یا آپارتمان، لازم است که توافق را قانونی کنید و اجاره نامه را امضاء کنید. اجاره نامه ، توافقنامه ای است در یک یا دو صفحه که در آن مشخصات ملک، مبلغ اجاره و تجهیزات در آن ذکر شده، همچنین در مورد پارکینگ، انباری و سایر شرایط مانند حق نگهداری حیوانات در آن ذکر شده. بیشتر اجاره نامه یکساله هستند مطمئن شوید که چه مبالغی را برای چه امکاناتی بایستی بپردازید و چه امکاناتی شامل کرایه خانه هستند و اینکه آیا اگر زودتر از موعد توافق شده از محل اجاره نقل مکان کنید، جریمه ای به شما تعلق میگیرد یا نه.

احتمالا بایستی اجاره ماه اول و آخر را در ابتدا بپردازید و ممکن است از شما خواسته شود مبلغی را بعنوان برای خرابی احتمالی نزد مالک به امانت بگذارید که هنگام نقل مکان کردن از خانه در صورت استفاده معمول از خانه به شما برگردانده میشود. اجاره نامه را قبل از امضاء به دقت بخوانید ، اگر بعضی از اصطلاحات قانونی را نمیدانید یکی از سازمانهایی که به مهاجرین کمک می کنند تماس بگیرید و یا از کسی که مورد اعتماد شماست کمک بخواهید. وقتی اجاره نامه را امضاء کردید یک سند قانونی بشمار می آید.

 خرید خانه و یا کاندومینیوم
خرید خانه و یا کاندو یک اقدام بزرگ به حساب می آید. شاید ترجیح دهید بعد از اینکه چند سالی در کانادا مستقر شدید این کار را انجام دهید و صاحبخانه شوید.

بیشتر خانه ها در کانادا از طریق آژانس های معاملات ملکی به فروش میرسد  ولی بعضی ها نیزبطور خصوصی معامله میشوند. موقع خرید خانه بایستی با یکی از آزانس ها ی معاملات ملکی تماس بگیرید آنها به شما کمک میکنند که خانه مورد نظرتان را بیابید. خرید خانه هزینه های پنهان زیادی دارد از جمله هزینه وکیل، دفتر اسناد رسمی و مالیات . هزینه نگهداری خانه، بیمه و غیره قبل از خرید حتماً دقت کنید که از تمام هزینه ها مطلع باشید. برای خرید خانه می توانید وام بانکی و یا وام از موسسات مالی تهیه کنید مگر اینکه پول خرید خانه را بطور کامل داشته باشید.

آشنایی با حق خود بعنوان مستاجر
اگر خانه ای را اجاره میکنید، شما و صاحبخانه هر دو دارای حقوقی هستید. قوانینی هست که از شما در مقابل ازدیاد ناگهانی اجاره و یا اجبار به ترک خانه، محافظت میکند.  شما نیز موظف هستید خانه ای را که اجاره کرده اید با شرایط خوب نگهداری کنید. این حق شماست که هر جایی که میخواهید زندگی کنید همچنین این قوانین از شما در مقابل مسائل تبعیض نزادی بر اساس رنگ، جنس ، عقیده، سن، و یا نقص عضو حمایت می کنند قوانین استانی نیز از شما در مقابل تبعیض نزادی حمایت می کنند.

حقوق تقریبی در کانادا (ساعتی)

 

    نصب دیوارهای کاذب داخلی‌ 20 دلار – به بالا
    کاشی کار داخل حمام و آشپزخانه 18 دلار
    آشپز برای غذاهای آماده و حاضری 10.50 الی 12 دلار
    سرپرست شیفت برای قسمت جلوی رستورانهای غذاهای آماده و ساندویچی 10.50 تا 12 دلار
    خدمات اتومبیل، کامیون، موتورهای دیزلی، تعمیرات لاستیک، بالانس، ترمز، تنظیم موتور 24 دلار
    سرویس سیستم سرمایش و گرمایش و نصب سیستم تهویه مطبوع و نصب کانال برای سیستم تهویه مطبوع 22 الی 26 دلار
    آشپز برای رستورانهای خانواد‌گی 18 الی 22 دلار
    کارگر و سرپرست رستورانهای خانواد‌گی 10 الی 12 دلار
    برای ساختمان سازی یا بازسازی خانه‌های قدیمی‌ 16 الی 22 دلار
 

کاریابی در کانادا
وب سایت های زیر را جهت کاریابی در کانادا چک کنید.

www.monster.ca

www.careerbuilder.ca

www.canjobs.com

www.canadajobs.com

www.jobsetc.ca

www.jobbank.gc.ca

www.techjobscanada.com

www.workopolis.com

 

اطلاعات بهداشت و درمان برای تازه واردین به کانادا
به محض اینکه وارد کانادا میشوشد بایستی برای کارت بهداشت اقدام کنید. همه اعضای خانواده حتی نوزادان بایستی کارت بهداشت مخصوص خود را داشته باشند. تمامی شهروندان و کسانی که ویزای موقتی کاری دارند، دانشجویان و بقیه کسانی که موقتاً در کانادا هستند نیز ممکن است واجد شرایط باشند.

برای در خواست کارت بیمه خدمات درمانی با وزارت بهداشت استان و یا منطقه ای که زندگی میکنید تماس بگیرید. فرم درخواست را از مطب های پزشکان، بیمارستان ها و یا داروخانه ها و یا مستقیماً از وزارت بهداشت میتوانید تهیه کنید. هنگام درخواست کارت بهداشت بایستی شناسنامه ، پاسپورت، مدرک اقامت دائم  را ارائه دهید. ممکن است مدرک دیگری که آدرس و امضاء شما روی آن است نیز مورد نیاز باشد. برای اطلاعات بیشتر با وزارت بهداشت تماس حاصل کنید.

 در بیشتر استانها به محض درخواست کارت بیمه خدمات درمانی میتوانید از خدمات درمانی استفاده کنید ولی در استانهای بریتیش کلمبیا، انتاریو، کبک و نیوبرانزویک بعد از گذشت سه ماه مشمول استفاده از مزایای کارت میشوید. اگر در این مدت نیاز به خدمات درمانی داشتید بایستی بیمه خصوصی خریداری کنید. فهرست بیمه های خصوصی را میتوانید در کتاب زرد و یا دفتر های تلفن پیدا کنید. از سازمانهای کمک به مهاجرین نیز میتوانید در این مورد کمک بگیرید. در موارد اورزانس و اضطراری " برنامه موقت بهداشت فدرال" میتواند به شما کمک کند.

 

 

چگونگی دریافت خدمات پزشکی
دسترسی به خدمات پزشکی از طریق بیمارستان ها، کلینک ها، دکترها و دیگر مراکز درمانی در سراسر کانادا میسر است. هنگام استفاده از خدمات درمانی حتماً باستی کارت خود را ارائه دهید در غیر اینصورت بایستی وجهی در ازای خدماتی که دریافت میکنید بپردازید. در دفتر های تلفن میتوانید لیست دکتر ها را تحت عنوان دکتر ها و جراح ها پیدا کنید.

پوشش خدمات درمانی
خدمات درمانی که شامل این بیمه میشوند عبارتند از:

معاینات و درمان توسط پزشکان خانوادگی

بسیاری از جراحی

بیشتر درمانی که توسط پزشکان متخصص انجام میشود

خدمات بیمارستانی

پرتونگاری با اشعه X

بسیاری از آزمایشات

بیشتر واکسیناسیون ها

خدمات درمانی که توسط بیمه پوشش داده نمیشوند
در بیشتر استانها ، خدمات درمانی عمومی فقط برای موارد مهم و اساسی پزشکی است و شامل موارد زیر نمیشود

سرویس های آمبولانس

داروها

خدمات دندانپزشکی

عینک و لنز

شما برای این خدمات بایستی شخصاً بپردازید . در صورتیکه شاغل باشید قسمتی و یا تمام این هزینه ها از طریق مزایای شغلی تامین میشود، جهت اطلاع و اطمینان از کارفرما سوال کنید.بعضی از استانها نسخه های دارویی نیز جزو بیمه هستند و در بعضی دیگر تنها بخشی از هزینه ها پرداخت میشود.

اعتبار کارت بیمه هنگام نقل مکان و یا بازدید از یک استان دیگر :
کارت بیمه خدمات درمانی شما مختص به استانی است که در آن زندگی میکنید. اگر از استان دیگری دیدار میکنید، فقط در موارد اورزانس میتوانید از کارت خود استفاده کنید. زمانیکه به استان جدید نقل مکان میکنید کارت بیمه استان قبلی که در آن ساکن بودید برای مدت محدودی اعتبار دارد با این حال سعی کنید هر چه زودتر برای دریافت کارت بیمه جدید اقدام کنید چرا که در استان جدید مدتی باید در انتظار بمانید تا زیر پوشش خدمات درمانی قرار گیرید. در صورتیکه قصد اقامت موقت را در استانی دارید قبل از نقل مکان بایستی با وزارت بهداشت استان مورد نظر تماس بگیرید و آنها را در جریان بگذارید.

 

کمک های مالی دولتی
دولت کانادا درسطوح مختلف برنامه هایی برای کمک مالی برای خانواده ها و یا افراد دارد و واجدین شرایط میتوانند از این کمکها بهره مند شوند.این برنامه ها برای نیازهای متفاوت و موقعیت های مختلف طرح ریزی شده.

کمکهای مالی به کودکان در کانادا که برای کمک به والدین  در زمینه هزینه های پرورش فرزندان میباشد

www.cra-arc.gc.ca/benefits/cctb/menu-e.html

 

طرح بازنشستگی کانادا، طرح بازنشستگی کبک، تامین امنیت سالمندان ، و ضمانت در آمد  در زمان بازنشستگی از شما حمایت می کند.

www.sdc.gc.ca/en/isp/cpp/cpptoc.shtml

bsa.cbsc.org/gol/bsa/site.nsf/en/su07208.html

www.sdc.gc.ca/en/isp/oas/oastoc.shtml   www.sdc.gc.ca/en/isp/pub/oas/gismain.shtml

طرح غرامت کارگران به کسانی که به دلیل حوادث کاری توانایی کار کردن ندارند کمک میکند

بیمه بیکاری به کسانی که شغل خود را از دست داده اند کمک میکند

www.hrsdc.gc.ca/en/gateways/nav/top_nav/program/ei.shtml

کمک های تامین اجتماعی برای کسانی که برای مدت طولانی تر بیکار هستند

www.sdc.gc.ca/en/isp/pub/oas/gismain.shtml

واجد شرایط بودن برای دریافت کمک های مالی
بیشتر این کمک ها برای کسانی است که شرایط خاص بسر میبرند. شما و خانواده تان ممکن است برای حتی بیشتر از یک برنامه واجد شرایط باشید. هر برنامه  برای درخواست مراحل مختلف دارد و برای هر یک قوانین جداگانه ای وضع شده اند تا مطمئن شوند  کسانی که کمکها را دریافت میکنند استحقاق آن را دارند. برای دریافت هر نوع کمک دولتی به  SIN  احتیاج دارید.
 

شماره بیمه اجتماعی ( SIN)
شماره بیمه اجتماعی ( SIN) عددی 9 رقمی و شماره شناسایی افراد است و دولت به کمک آن میتواند در مورد درآمد ، پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات ، پرداخت بازنشستگی، استفاده و یا عدم استفاده خدمات و کمکهای دولتی افراد مطلع شود. برای کار کردن و دریافت کمکهای دولتی حتماً بایستی  SIN داشته باشید.

 چگونگی درخواست ( SIN)
بیشتر تازه واردان به کانادا در بدو ورود فرم درخواست SIN را دریافت میکنند. اگر شما این فرم را دریافت نکرده اید میتوانید آن را طریق سازمان نیروی انسانی و توسعه مهارت کاناداHRSDC)  )، اداره پست کانادا، اینترنت و یا توسط سرویس هایی که برای مهاجران فراهم است، تهیه کنید. میتوانید فرم درخواست را پست کنید. مبلغی جزئی نیز برای صدور کارت دریافت میشود.

مدارک اصلی شناسایی برای درخواست مورد نیاز است. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

https://www.sdc.gc.ca/en/gateways/topics/sxn-gxr.shtml

کمکهای مالی برای کودکان در کانادا Canada Child Tax Benefit (CCTB)1
این نوع کمک مالی برای والدینی است که واجد شرایط هستند وسن فرزندان بایستی زیر 18 سال باشند . بر مبلغی بعنوان کمک پرداخت میشود مالیاتی تعلق نمیگیرد.

کمکهای تکمیلی دیگری بنام  NCBS  که زیر مجموعه  کمکهای  CCTB میباشد که برای خانواده های کم درآمد در نظر گرفته شده NCBS  مجموعه کمکهای دولتهای فدرال ، استانی ومنطقه ای است.

چه کسانی واجد شرایط دریافت CCTB هستند
برای دریافت کمکهای مالی مخصوص فرزندان بایستی شرایط زیر را داشته باشند

فرزند شما بایستی زیر 18 سال باشد و با شما زندگی کند

شما بایستی ولی و مسئول کودک باشید

بایستی ساکن کانادا باشید

شما ویا همسرتان و یا شریک زندگیتان بایستی شهروند، دارای اقامت دائم و یا موقتاً ساکن باشید.

 

امنیت مالی دوران پیری OAS
مستمری OAS برای کسانی است که ساکن کانادا هستند و سنشان 65 سال و یا بیشتر است. کسانیکه درآمد ناچیز دارند و یا درآمد دیگری جزOAS  ندارند نیزممکن است  برای کمکهای تکمیلی GIS  واجد شرایط باشند

 همسر مستمری بگیر بعد از فوت شخص در صورتیکه بین 60 تا 64 سال سن داشته باشد ممکن است برای دریافت مستمری واجد شرایط باشد

 واجدین شرایط برای دریافت کمکها

بایستی مقیم یا شهروند کانادا باشند

چهل سال بعد از 18 سالگی در کانادا زندگی کرده باشد

 در صورتیکه شما کمتر از چهل سال در کانادا بوده اید مستمری دریافت خواهید کرد ولی به مقدار کمتری. برای افراد مسن و کم درآمد در کانادا علاوه بر OAS مقرری تکمیلی بنام  GIS در نظر گرفته گرفته شده. برای دریافت GIS بایستی قبلاً  OAS دریافت کرده باشید و کم درآمد باشید.

مدارک مورد نیاز برای درخواست OAS  یا GIS عبارتند از شناسنامه، پاسپورت، کارت اقامت دائم، مدارک ورود به کانادا و یا تائیدیه اقامت دائم لازمست.

طرح های بازنشستگی کانادا و کبک
طرح های بازنشستگی کاناد ا(CPP )   و بازنشستگی کبک  QPP  نوعی بیمه بازنشستگی هستند و در طی سالهایی که کار کرده اید برای ان از حقوق خود پرداخت کرده اید و در سن 65 سالگی این مبلغ را بصورت مقرری ماهانه دریافت میکنید.

همسر یا فرزندان کسی که فوت کرده یا از کار افتاده شده نیز ممکن است واجد شرایط دریافت مقرری باشند. در صورتیکه ساکن کبک هستید برای دریافت اطلاعات در مورد QPP به سایت زیر مراجعه کنید.