اعزام پرستاران به کانادا، استرالیا، دانمارک، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس

هلدینگ دارای مجوز رسمی از وزارت کار جهت اعزام نیروی کار به خارج

 

 دیدگاهتان را بنویسید