اقامت آلمان از طریق تحصیل

اقامت آلمان از طریق تحصیل

تغییراز وضعیت آشنا به وضعیتی ناشناخته به لحاظ روانی موجب درآشفتگی شبکه روانی افراد می گردد. از این رو آنها ترجیح میدهند در وضعیت پیشین باقی بمانند تا رنج ورود به شرایطی ناآشنا را بپذیرند. بدین سبب مهاجرت همواره امری دشوار برای آدمیان مینماید. از سوی دیگر آموزه های  اقتصادی و تجربه های عینی گواه آنست که بازده افزون تر با ریسک بالاتر درامیخته است. مهاجران به امید دستیابی به منافع علمی ، تجاری ، اقتصادی ، اجتماعی و…تن به سختی مهاجرت می سپرند و ناگواری های آن را بر خود هموار می سازند. در میان انواع مهاجرت، مهاجرت تحصیلی از جمله مهمترین و متداولترین آنها بر شمرده میشود که منافع علمی  و البته فرصت های آینده شغلی را برای مهاجر به ارمغان خواهد آورد.

پر واضح است تصمیم گیری موثر( خصوصا در شرایط پرمخاطره همانند مهاجرت) بی مدد اطلاعات بروز و مربوط در خصوص مسایل مهم  مهاجرت تحصیلی کشور مقصد میسور نیست . شرط اول هر تصمیم گیری موثر اطلاعات مناسب و باکیفیت می باشد . از این جهت این نوشته به زعم خود می کوشد تا مهمترین مسایل پیش روی دانشجویان عازم کشور آلمان را بازنماید و دیدی روشن به آنها ببخشد .دیدگاهتان را بنویسید