اکثر انواع مجوزهای اقامت از قبیل تحصیلکردگان شاغل در آلمان، دارندگان بلو کارت یا کارت آبی اروپا، خویش فرما و افراد خانواده آنها، در صورت کسب شرایط لازم پس از مدتی (در صورتیکه فارغ التحصیل یک دانشگاه آلمانی باشید، این مدت کوتاهتر خواهد بود) قابل تبدیل به اقامت دائم آلمان می باشند.

از جمله این شرایط می توان به:

– قدرت تامین مخارج زندگی بدون نیاز به کمک های دولتی

– تمدید بیمه 

– دانش زبان آلمانی

– داشتن دانش ابتدایی در مورد جامعه آلمان و قوانین این کشور

– اجازه کار

– عدم ارتکاب اعمال مجرمانه در سالهای قبلی اقامت در آلمان

– توانایی تامین مسکن برای خود و خانواده

اشاره نمود.

شخصیتهای علمی دارای تخصص های خاص به شرط داشتن پیشنهاد شغلی از آلمان بدون در نظر گرفتن میزان درآمد می توانند مستقیما درخواست اقامت دائم آلمان نمایند. 

در این مورد تایید آژانس استخدام دولت فدرال آلمان نیاز نمی باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ "اقامت آلمان"،"اقامت سرمایه گذاری در آلمان"،"ثبت شرکت در آلمان"و "راه اندازی کسب و کار در آلمان"،"اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان"،"اقامت پیوست به خانواده در آلمان"،"پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان"،"اقامت تحصیلی در آلمان"و"اقامت دائم آلمان" این فرم را تکمیل نمایید.

 

 دیدگاهتان را بنویسید