اقامت پیوست به خانواده

چنانچه فرد متاهلی یکی از انواع ویزاهای بلند مدت فوق الذکر آلمان را داشته باشد، ویزای پیوستن به خانواده شامل حال همسر و فرزندان زیر هجده سال وی خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ "اقامت آلمان"،"اقامت سرمایه گذاری در آلمان"،"ثبت شرکت در آلمان"و "راه اندازی کسب و کار در آلمان"،"اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان"،"اقامت پیوست به خانواده در آلمان"،"پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان"،"اقامت تحصیلی در آلمان"و"اقامت دائم آلمان" این فرم را تکمیل نمایید.

 


دیدگاهتان را بنویسید