کاریابی در آلمان بدون مدرک دانشگاهی

کاریابی در آلمان بدون مدرک دانشگاهی

کاریابی در آلمان بدون مدرک دانشگاهی

چنانچه شما پیش نیازهای اولیه را چون آشنایی با یک تخصص خاص ، داشتن پاسپورت، داشتن هزینه های زندگی، و دلیلی برای بازگردانده شدن نداشته باشید، قانونا قادر به اخذ این نوع اقامت خواهید بود.

در این حالت تخصص و سوابق کاری شما توسط بخش خاصی از وزارت بازرگانی ارزشیابی و معادل سازی می شود.

برای صدور این نوع ویزا رضایت اداره کار فدرال نیاز می باشد. تنها مدیران و محققان نیاز به تایید اداره کار ندارند.

در طول اقامت با این عنوان فرد اجازه کار تمام وقت داشته و پس از5 سال میتواند اقامت دائم بگیرد.

 2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید