Blue Card ویزای کار آلمان – بلوکارت

اقامت کاری یا بلوکارت (EU Blue Card)

این نوع اقامت یا همان کارت آبی یا بلو کارت اروپا، یک نوع اقامت با مزایای بسیار است که حداکثر برای 4 سال صادر میگردد. اگر مدت قرارداد کاری فرد بیشتر یا کمتر از این مدت باشد بر آن اساس برای زمان کمتری صادر و یا تمدید میشود.

بهرحال همیشه سه ماه بیشتر از قرارداد کاری صادر میشود تا به فرد فرصت یافتن کار بعدی را بدهد. حداقل در آمد برای کسب این نوع اقامت سالیانه بین 40560 یورو برای تخصصهای خاص و 52000 یورو برای سایر تخصصها در قانون (2018) ذکر گردیده که در صورت داشتن این درآمد مجوز آژانس استخدام آلمان فدرال نیاز نیست .

هم چنین این مجوز برای متخصصین علوم طبیعی، ریاضی، مهندسی،فیزیک و تکنولوژی اطلاعات مورد نیاز نیست.

جهت صدور این انوع اقامت شخص متقاضی بایست دارای یک قرارداد یا پیشنهاد کاری معتبراز کشور عضو اتحادیه اروپا باشد. به علاوه ، مدرک تحصیلی متقاضی بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. در این خصوص شما میتوانید از کارشناسان اریکا کمک بگیرید.

برخی مزایای این ویزا :

  • امکان تردد در سایر کشور های اروپایی بجز انگلستان ایرلند و دانمارک تا 90 روز.
  • امکان تردد تا 12 ماه در سایر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا و جهان سوم.
  • چنانچه فردی بلوکارت یک کشور اروپایی به مدت 18 ماه داشته باشد، تا حداکثر یکماه پس از ورود به آلمان میتواند برای صدور کارت آبی آلمان درخواست بدهد ضمنا برای ورود اولیه خود و خانواده خود به این کشور هم نیاز به ویزا ندارد.
  • دانستن سطح خاصی از زبان انگلیسی یا آلمانی اجباری نیست و بستگی به نیاز کارفرما دارد.
  • به علاوه فرد ذکر شده میتواند پس از 21 تا 33 ماه اشتغال در آلمان درخواست اقامت دائم نماید