بهره مندی از حمایت دولت آلمان

این شرکت مفتخر است که اعلام نماید، با توجه به تجربه، شناخت و سابقه ارتباطات طولانی وکلای اریکا با منابع و دولت های محلی، در حال حاضر قادر به اخذ حمایت دولت جهت رفاه حال موکلین خود می باشد.

اخذ بسته حمایتی به معنی پوشش هزینه های ثبت و راه اندازی شرکت در آلمان تا سقف 12.000 یورو  از نظر مالی و تسریع در پروسه اقامت آلمان موکلین محترم می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ “اقامت آلمان”،”اقامت سرمایه گذاری در آلمان”،”ثبت شرکت در آلمان”و “راه اندازی کسب و کار در آلمان”،”اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان”،”اقامت پیوست به خانواده در آلمان”،”پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان”،”اقامت تحصیلی در آلمان”و”اقامت دائم آلمان” این فرم را تکمیل نمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید