تخفیف های ویژه عقد قرارداد

گروه اریکا به همه متقاضیانی که در روز اول هر ماه، 15 هر ماه و 30 هر ماه اقدام به عقد قرارداد می نمایند 10 درصد مبلغ قرارداد تخفیف ارائه می نماید. همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک قرارداد عقد شود به قرارداد دوم 30 درصد تخفیف داده می شود. برای عزیزانی که اقدام به معرفی دیگر متقاضیان تحصیل می نمایند میز مبلغ 30 درصد مبلغ قرارداد تخفیف/ برگشت وجه ارائه می گردد.دیدگاهتان را بنویسید