تورهای خارجی دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری تورهای دانشجویی به مقصد کشورهای محل تحصیل دانشجویان از خدمات منحصر به  فرد موسسه اریکا می باشد. در این تورها دانشجویان ابتدا با کشور و دانشگاه های محل تحصیل خود آشنا شده و با دیدی بازتری نسبت به اقامت  در کشور مورد نظر اقدام می نمایند. این تورها بسته به کشور محل تحصیل بین 6 تا 2 ماه قبل از شروع دوره تحصیلی برنامه ریزی می شوند.

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید