خدمات پس از ورود

پس از ورود به کشور مقصد هلدینگ اریکا موظف به انتقال شما به محل اقامت شما میباشد.

سایر امور از جمله مراجعه به دانشگاه، اداره پلیس برای اخذ اقامت، مراجعه به اداره بیمه و سایر امور بر عهده خود متقاضی است. اما هلدینگ اریکا موظف است تا یکسال پس از ورود شما به خاک کشور مقصد، اطلاعات مورد نیاز شما را به صورت تلفنی در اختیار شما قرار دهد.دیدگاهتان را بنویسید