دکتر سعید سمیعی در رسانه ها

مدیر عامل گروه آریانا، دکتر سعید سمیعی؛  در برنامه زنده " مسیر توسعه " با موضوع مهاجرت موفق به خارج از کشور فاکتورهای موثر بر مهاجرت تحصیلی، کاری، اقامت دائم و… را مورد بررسی قرار دادند. در این برنامه عوامل موثر بر موفقیت و شکست مهاجرتها مرور گردید. این برنامه در شبکه های جام جم 1، جام جم 2 و جام جم 3 بازپخش گردید. در این برنامه، راهکارهای دسترسی به اطلاعات صحیح و به روز در خصوص کشور مورد نظر برای مهاجرت، عوامل قانونی موثر بر فرایند نظیر اخذ ویزا و قوانین ورود به کشور مورد نظر، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر موفقیت و شکست مورد ارزیابی قرار گرفت.  برای دریافت فایل کامل این گفتگو، مسیر توسعه را ملاحظه نمایید.


 دیدگاهتان را بنویسید