موقعیت شغلی هفته در آلمان : Embedded Software Developer

  •  قابل توجه کلیه مهندسین  كامپیوتر و نرم افزاری که رزومه ایشان تا حد قابل قبولی با شرایط مطلوب زیر منطبق باشد.
  • شروع حقوق ناخالص سالیانه از۴۲۰۰۰یورو
  • محل کار : شهر Mannheim در آلمان

در صورت انطباق رزومه شما با شرایط زیر لطفا فرم ارزیابی را تکمیل و رزومه خود را ارسال نمایید. 

بیشتر بخوانید : کاریابی در آلمان با مدرک دانشگاهیدیدگاهتان را بنویسید