موقعیت شغلی هفته درآلمان (Full Stack Developer (C# Angular

  • قابل توجه کلیه مهندسین کامپیوتر با تخصص SOFTWARE DEVELOPMENT   که واجد شرایط زیر باشند :
  • شروع حقوق ناخالص سالیانه از۴۲۰۰۰یورو
  • محل کار : Nürnberg

در صورت انطباق رزومه شما با شرایط زیر لطفا فرم ارزیابی را تکمیل و رزومه خود را ارسال نمایید. 

بیشتر بخوانید : کاریابی در آلمان با مدرک دانشگاهی