موقعیت های شغلی جدید برای برنامه نویسان در اروپا – جمهوری چک

موقعیت های شغلی جدید برای برنامه نویسان در اروپا – جمهوری چک

شرکت کاریابی بین المللی اریکا، نماینده انحصاری شرکت کاریابی WÜLARU آلمان آماده دریافت رزومه کاری برنامه نویسان زیر می باشد.  

A) NET programmer (development of identification systems for attendance and access control; requirements = technical education, analytical thinking, knowledge of C#, .NET concept, design patterns, knowledge of relational database design and SQL, the ability to use Git, working knowledge of English)

 

B) Web applications programmer (development of cloud application for remote administration and monitoring of vending machines; requirements =  technical education, good knowledge of C# in MS Visual Studio, good knowledge of SQL, knowledge of Net 4.5 platform, XML and JSON data formats, general knowledge of TCP/IP communication protocols, the ability to design an application object + to use Git, working knowledge of English)

 

C) Android mobile applications programmer (application development for mobile devices in Android designed for management of autonomous access control systems; requirements = technical education, experiences with Android development, good knowledge of Android platform, good knowledge of SQL, analytical and conceptual thinking, working knowledge of English)

 

D) C programmer for embedded systems (collaboration on development of embedded systems; requirements = very good knowledge of C programming language, knowledge of embedded systems with uC, of Linux OS, C++; the ability to script in Python and Shell, working knowledge of English).

علاقه مندان می توانند رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید