پرداخت هزینه قرارداد

 

 پس از انتخاب دوره و عقد قرارداد متقاضی موظف به پرداخت چند هزینه میباشد:

1- پرداخت هزینه بررسی پرونده در دانشگاه (Application Fee)

2- پرداخت هزینه پست مدارک و سایر هزینه های مربوط به پرونده در موارد خاص

3- پس از اخذ پذیرش متقاضی میبایست پس از رویت کپی پذیرش، برای دریافت اصل پذیرش وجه قرارداد را وایز و اصل پذیرش را دریافت نماید. قابل ذکر است موسسه آریانا در صورت عدم دریافت پذیرش وجهی از متقاضی دریافت نمیکند.

 

 

روش پرداخت هزینه ها :

1- از طریق پرداخت الکترونیکی با داشتن رمز دوم کارت بانکی از این طریق   اعزام دانشجو

2- از طریق واریز وجه کارت به کارت به کارت شماره 5022291030581035به نام سعید سمیعی در بانک پاسارگاد

3- از طریق پرداخت نقدی در موسسه

4- از طریق کارت بانکی در محل موسسهدیدگاهتان را بنویسید