فلوچارت پیگیری ارزشیابی مدارک تحصیلی در آلمان

برای گرفتن ویزای کاری آلمان و یا ویزای تحصیلی آلمان نیاز به تایید مدرک دانشگاهی از طرف کشور آلمان است. سازمان ZAB مسئول ارزیابی مدارک تحصیلی غیر‌آلمانی و معادل سازی و تایید آنها می باشد. هموطنان ایرانی عزیزی که در نوبت وقت سفارت آلمان برای کار یا تحصیل هستند، در اولین فرصت می بایست  نسبت به تایید مدارک تحصیلی خود که یکی از مهمترین مدارک لازم برای ارایه به سفارت می باشد، طبق فلوچارت زیر اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:  تاییدیه  ZAB  زاب چیست؟

بیشتر بخوانید :  نحوه ارسال مدارک برای اخذ تاییدیه ZAB

روند پیگیری ارزشیابی مدارک تحصیلی در آلمان

 دیدگاهتان را بنویسید