درخواست شرکت در سمینارهای شرکت اریکا

سمینارهای کاریابی، تحصیل، سرمایه گذاری و زندگی در آلمان

شرکت اریکا با همکاری موسسات و نهادها و شرکت های آلمانی همواره به صورت دوره ای سمینارهایی برای آشنایی هموطنان با موضوع کاریابی، تحصیل، سرمایه گذاری و زندگی در آلمان برگزار می کند. 

در صورتی که تمایل دارید در در این سمینارها شرکت نمایید و اطلاعات زمان و مکان سمینارها به طور مرتب در اختیار شما قرار گیرد فرم زیر را تکمیل کنید :: سن *

: آخرین مدرک تحصیلی *

سطح زبان انگلیسی
مهارتی ندارمضعیفمتوسطخوبعالی

سطح زبان آلمانی
مهارتی ندارمضعیفمتوسطخوبعالی