دفاع از پرونده ویزای رد شده و اخذ ویزا

  1. خانه
  2. سایر خدمات ویزا و مهاجرت
  3. دفاع از پرونده ویزای رد شده و اخذ ویزا

دفاع از پرونده ویزای رد شده و اخذ ویزا

توضیحات

شما می توانید از بخش روادید، رسیدگی مجدد به درخواست روادید خود را تقاضا نمایید, به این امر،  اعتراض (Remonstration) گفته می شود. در عین حال، شما این امکان را دارید که برعلیه این رد درخواست روادید خود شکایت حقوقی نمایید تا این مسئله توسط دادگاه بررسی گردد. اعتراض و شکایت حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند.

اعتراض
فرآیند اعتراض به شما این امکان را می دهد تا در مورد رد درخواست روادید خود به طور کتبی موضع گیری نمایید. شما این امکان را دارید که اسناد و اطلاعاتی را ارائه دهید که دلایل رد درخواست روادید را باطل می نماید.

مهلت
چنانچه ابلاغیه رد درخواست حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارسال اعتراض یک ماه پس از ابلاغ برگه رد درخواست روادید می باشد. اعتراضی که بعد از مهلت تعیین شده دریافت گردد، قابل پذیرش نمی باشد.

 شکایت حقوقی
پس از دریافت ابلاغیه (برگه رد درخواست روادید یا برگه رد اعتراض)، راه شکایت برای شما در دادگاه اداری برلین باز می باشد. تذکر حقوی مربوطه در ابلاغیه ذکر شده است. دادگاه بررسی می کند که آیا شما محق به دریافت روادید می باشید و آیا این رد درخواست، حقوق شما را نقض می کند یا خیر.

 مهلت
چنانچه اولین ابلاغیه رد درخواست روادید شما یا ابلاغیه رد اعتراض حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارائه شکایت یک ماه پس از ابلاغ می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک رزرو وقت آنلاین درخواست مشاوره با وکیل مستقر در آلمان را انتخاب نمایید.

 

Open chat
مشاوره رایگان
سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟