درخواست رد شده ویزای آلمان

امتیاز 1، مفید
0 نظر
73 مشاهده
چنانچه ابلاغیه رد درخواست ویزای آلمان حاوی تذکر حقوقی باشد (معمولا فقط برای ویزای شنگن آلمان)، مه...
  • پشتیبان پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
91 مشاهده
شخص دعوت کننده می تواند یک متن حمایتی بنویسد و برای شما ارسال نماید و شما این نامه را به اعتراض خ...
  • پشتیبان پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
68 مشاهده
خیر، این مبلغ مربوط است به هزینه امور اداری بررسی درخواست ویزای شما در سفارت آلمان و ارتباطی به ت...
  • پشتیبان پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
نمایش 3 نتیجه