ویزای تحصیلی آلمان

امتیاز 1، مفید
0 نظر
283 مشاهده
زمانیکه شما با ویزای تحصیلی آلمان  اقدام به تحصیل می کنید، می توانید همسر و فرزندان خردسال (زیر س...
  • پشتیبان پرسیده شده 3 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 1، مفید
0 نظر
129 مشاهده
لطفا درک کنید که سفارت آلمان و اداره امور اتباع خارجی مربوطه در آلمان برای بررسی درخواست ویزای تح...
  • پشتیبان پرسیده شده 3 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
142 مشاهده
امتیاز 0، مفید
0 نظر
129 مشاهده
بلافاصله بعد از آماده صدور شدن ویزای دانشجویی، شماره ای که روی برگه رسید شما است در قسمت روادید ه...
  • پشتیبان پرسیده شده 3 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
نمایش 4 نتیجه