درخواست ویزای آلمان من زیجکت شده است هزینه ویزا را میتوانم پس بگیرم؟

0
0

خیر، این مبلغ مربوط است به هزینه امور اداری بررسی درخواست ویزای شما در سفارت آلمان و ارتباطی به تصمیم و نتیجه نهایی در مورد ویزای ریجکت شده شما ندارد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید