دعوتنامه رسمی (تعهد نامه) برای ویزای شنگن آلمان چه شرایطی دارد؟

1
0

دعوتنامه رسمی (تعهدنامه) تضمین مالی هزینه های زندگی فردی با تابعیت دیگر میباشد که اثبات وجود شرایط اقتصادی برای صدور اقامت بر طبق ماده 5 بند 1 قانون اقامت آلمان را در مراحل اداری میسر می سازد.
با تحویل دعوتنامه رسمی (تعهدنامه) برای ویزای شنگن آلمان، شخص ارائه دهنده تمامی هزینه های زندگی و بازگشت درخواست کننده ویزای شنگن آلمان را بر عهده گرفته و متعهد می شود. متعهد شونده می تواند شخص حقیقی (فرد) و یا حقوقی (شرکت) باشد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید