دعوت نامه برای ویزای آلمان چیست؟

0
0

یک دعوت نامه برای یک شهروند کشور ثالث برای تضمین هزینه های زندگی اش در آلمان صادر می شود و همانطور که در پارگراف 1 قانون اقامت کشور آلمان آمده است، به عنوان مدرکی دال بر رعایت شرایط اقتصادی مورد نیاز برای اخذ اجازه اقامت در آلمان عمل می کند.

با نوشتن یک دعوت نامه برای ویزای آلمان، دعوت کننده وظیفه  برعهده گرفتن همه هزینه های مربوط به متقاضی اعم از هزینه های زندگی در آلمان و مسافرت به آلمان را می پذیرد. این نقش می تواند توسط یک فرد یا یک شخص حقوقی انجام گیرد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید