مهلت اعتراض به درخواست ویزای ریجکت شده چقدر است ؟

1
0

چنانچه ابلاغیه رد درخواست ویزای آلمان حاوی تذکر حقوقی باشد (معمولا فقط برای ویزای شنگن آلمان)، مهلت ارسال اعتراض یک ماه پس از ابلاغ برگه رد درخواست ویزای آلمان می باشد. به طور مثال: شما در تاریخ 10 می، گذرنامه خود را همراه ابلاغیه و تذکر حقوقی مربوطه دریافت می کنید. مهلت ارائه اعتراض به ریجکت ویزا از تاریخ 11 می شروع شده و حداکثر تا 10 ژوئن باید به سفارت آلمان ارائه گردد. اعتراضی که بعد از مهلت تعیین شده دریافت گردد، قابل پذیرش نمی باشد.
چنانچه ابلاغیه رد درخواست ویزای آلمان حاوی هیچگونه تذکر حقوقی نباشد (معمولا سایر انواع ویزاها، مانند پیوست به خانواده، تحصیل، اشتغال و غیره)، مهلت ارائه اعتراض یک سال پس از دریافت ابلاغیه رریجکت ویزا می باشد. برای مثال شما در تاریخ 10 می، گذرنامه خود را به همراه ابلاغیه رد درخواست که حاوی تذکر حقوقی نمی باشد، دریافت می کنید. مهلت ارائه اعتراض از 11 می شروع گردیده و درخواست اعتراض شما باید حداکثر تا تاریخ 10 می سال آینده به سفارت آلمان ارائه گردد. در غیر این صورت، مهلت اعتراض شما گذشته و قابل پذیرش نمی باشد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید