پس از دریافت وقت نهایی سفارت آلمان، به اشتباه لینک لغو قرار (Storno) را زدم. آیا می توانم این امر را برگردانم تا قرار سفارتم لغو نگردد؟

0
0

اگر ایمیل دوم را که حاوی روز و ساعت وقت سفارت آلمان برای شما است را دریافت و در آن به جای تایید به اشتباه لینک لغو را زده اید لطفاً تأییدیه  قرار سفارت آلمان را طی 5 روز کاری به همراه تصویر گذرنامه به visainfo@tehe.diplo.de ارسال نمائید. سفارت آلمان لغو قرار را برمی گرداند. در صورتی که زمان بیشتری از لغو قرار سفارت آلمان گذشته باشد، امکان برگرداندن لغو وقت سفارت وجود ندارد. در چنین مواردی می بایست مجدداً ثبت نام نمائید.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید