چرا گاهی برای اخذ ویزای آلمان، مدارکی به غیر از مدارک مورد اشاره در لیست اعلام شده از طرف سفارت آلمان می‌خواهند؟

0
0

سفارت آلمان تصمیمات متفاوتی متناسب با شرایط خاص اتخاذ می‌کند. لیست مدارک مورد نیازی که برای اخذ ویزا از طرف سفارت آلمان منتشر می‌شود، فقط موارد عمومی و کلی برای اخذ ویزای آلمان را شامل می‌شود. طبیعتا در مواردی، مدارکی به جز موارد مورد اشاره در لیست، برای ارسال مورد نیاز است و این به معنای عدم صدور ویزا نیست.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید