چه مدارک اضافی برای متقاضیان اخذ ویزای آلمان که نابالغ هستند، نیاز است؟

0
0

متقاضیان ویزای آلمانی که نابالغ هستند، باید تمام مدارک مورد اشاره در لیست ارائه شده توسط سفارت آلمان را ارسال کنند. علاوه بر این مدارک، کپی گواهی تولد به همراه گواهی محضری اجازه والدین برای خروج و سفر به کشورهای حوزه شنگن که توسط والدین امضا شده است، باید ارائه شود. ارائه اصل و کپی گواهی محضری اجازه والدین، ترجمه شده به زبان آلمانی و یا انگلیسی نیز الزامی است. اگر اولین مقصد متقاضی، کشور شنگن به غیر از کشور آلمان ‌باشد، توصیه می‌شود گواهی اجازه والدین به زبان رسمی آن کشور ترجمه رسمی شود.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید