فرم ارزیابی رایگان

هلدینگ ارکا ارسال رزومه کاریابی

اگر قصد کاریابی در کشور آلمان و اخذ اقامت آلمان از طریق کار در آلمان و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان و اقامت و ویزای تحصیلی در آلمان و یا ثبت شرکت در آلمان و سرمایه گذاری و اقامت از طریق ثبت شرکت در آلمان و یا هر گونه ویزای دیگر مانند پیوست به خانواده، جستجوی کار و غیره را دارید می توانید مشخصات و رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید تا کارشناسان کاریابی اریکا پس از بررسی آن با شما تماس بگیرند
در صورتی که موفق به پر کردن این فرم نشدید می توانید با شماره 88176048 تماس بگیرید
تمامی فیلد ها الزامی هستند
لطفا اطلاعات خود را به انگلیسی وارد نموده و از ورود اطلاعات بصورت فارسی خودداری فرماییدمهارت هایی که در آنها قوی هستید شامل: تسلط کامل بر مفاهیم نظری و عملی موضوع ، توانایی راهبری و آموزش دیگران، حداقل 3 تا 5 سال تجربه کاری.
مهارت های خود را به انگلیسی وارد و با کاما از یکدیگر جدا کنید


مهارت هایی که در آنهامهارت بالای متوسط دارید شامل: داشتن دانش کافی در مفاهیم نظری و عملی موضوع، توانایی کار در گروه های حرفه ای این موضوع، نیاز به راهنمایی شخص ماهرتر فقط در موارد خاص، حداقل 2 سال تجربه کاری .
مهارت های خود را به انگلیسی وارد و با کاما از یکدیگر جدا کنید


در کدام زمينه نيازمند کسب اطلاعات هستيد ?:*

اجازه دسترسي به اطلاعات*