فرم امکان سنجی مهاجرت

پیش از هر اقدامی نیاز است از تمامی مراحلی که پیش رو دارید آگاه باشید، در دپارتمان مشاوره اریکا، مشاورین مجرب و آموزش دیده، شرایط شما را بررسی و تمامی مراحل پیش رو را برای شما تشریح خواهند کرد تا بتوانید با اطلاعات کافی و محاسبه همه جوانب، نسبت به امر مهاجرت از طریق کاریابی یا تحصیل و یا ثبت شرکت اقدام کنید. برای این منظور می توانید با تلفن ویژه مشاوره تماس بگیرید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید تا مشاورین ما در صورت واجد شرایط بودن با شما تماس بگیرند.

  لطفا تمامی اطلاعات را به انگلیسی وارد کنید

  * درخواست دریافت چه خدمتی را دارید؟

  Full Name *

  Email *

  Cell Phone *

  English Language Level *

  German Language Level *

  Bachelor Subject

  Master Subject

  تحصیلات و یا شغل شما در کدامیک از دسته های زیر قرار میگیرد ؟

  Skills
  مهارت های خود را به انگلیسی وارد و با کاما از یکدیگر جدا کنید

  Age سن *

  فهرست