تحصیل در فرانسه

 

راه های تحصیل در فرانسه و روش های تحصیل در فرانسه و اخذ ویزا و ترنسفر برای تحصیل در فرانسه با مشاورین اریکا.

 

 مقطع کارشناسی در فرانسه

طول دوره 3 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی (177 یورو در سال)

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (بین 3 الی 8 هزار یورو در سال)

نوع دانشگاه رتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری – 203 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 7500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس خیر
امکان کار قانونی دانشجویی بله – 80 ساعت در ماه – حقوق حداقل ماهیانه 640 یورو
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله – از طریق ثبت شرکت یا ازدواج
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 15
مدرک تحصیلی مورد نیاز پیش دانشگاهی
شرایط مدرک تحصیلی تازه فارغ التحصیل – حد اکثر سن 20 سال
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد
نیاز به ISI ندارد
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش با توجه به تخفیف های ویژه موسسه با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه پس از اخذ پذیرش
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
فرم قرارداد
توضیحات خاص ندارد

 

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد در فرانسه

طول دوره 2 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی (245 یورو در سال)

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (بین 3 الی 8 هزار یورو در سال)

نوع دانشگاه رتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری – 203 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 7500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس بله
امکان کار قانونی دانشجویی بله – 80 ساعت در ماه – حقوق حداقل ماهیانه 640 یورو
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله – از طریق ثبت شرکت – ازدواج
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 15
مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلی دانشجوی سال آخر / یا در زمان عقد قرارداد حد اکثر 3 سال از فارغ التحصیلی گذشته باشد
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد
نیاز به ISI ترجیحا بله
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش با توجه به تخفیف های ویژه موسسه با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه پس از اخذ پذیرش
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه متقاضی ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
فرم قرارداد
توضیحات خاص ندارد

 

 

 

 

 مقطع دکترا در فرانسه

طول دوره 3 الی 5 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی (372 یورو در سال)

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (بین 3 الی 8 هزار یورو در سال)

نوع دانشگاه رتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری – 203 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 7500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس بله
امکان کار قانونی دانشجویی بله – 80 ساعت در ماه – حقوق حداقل ماهیانه 640 یورو
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله – از طریق ثبت شرکت – ازدواج
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 14
مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی ارشد در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلی دانشجوی سال آخر / یا در زمان عقد قرارداد حد اکثر 3 سال از فارغ التحصیلی گذشته باشد
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد
نیاز به ISI (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید) ترجیحا بله
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش با توجه به تخفیف های ویژه موسسه با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه پس از اخذ پذیرش
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه متقاضی ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش پس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل ارسال میشود
فرم قرارداد
توضیحات خاص ندارد

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه

 ‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه، گروه‌ يك‌ (ممتاز).
1- Université de Provence (Aix – Marseille I, II. III)
5- Université de Bordeaux (I, II, III, IV)
11- Université de Gronoble (I, II, III)
13- Université de Lille (I, II, III)
15- Université de Lyons (I, II, III)
18- Université de Montpelier (I, II, III)
24- Université Paris (I, II, III, IV, V, VI)
25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)
33- Université Strasbourg (I, II, III)
35- Université de Toulouse (I, II, III)
37- Université de Valenciennes et du Hainut – Cambresis
40- Institut National Polytechnique de Gronoble
42- Ecole Nationale
‌42كليه‌ مدارس‌ عالي‌ دولتي‌ 
44- Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)
45- Université Denis Diderot (Paris VII)
46- Université d’ Avignon et des Pays de Vauculse
47- Ecole Nationale Supérieure de I’Aéronautique et de I’Espace (ENSAE- SUPAERO)
48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne
50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT)
53- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، فیزیک
54- Universite Paris- Est
59- Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)
63- Agro Paris Tech
64- Centre Internqtionql d’Etudes Suip
75- Institiut Supérieure de Mécanique de Paris
76- Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN)
77- Institut Supérieure de Mécanique de Paris
77- فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد
78- Ecole d’ Architecture de la ville & des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
79- Institut supérieur de Mécanique de Paris
79- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
80- Institut national de la recherché agronomique
82- Ecole Supérieure d’Electicité (SUPELEC)
83- Ecole National des Ponts et Chaussees (ENPC-Marne-La-Valleé)
ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه، گروه دو (خوب)
1- INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
3- صرفا” تا کارشناسی ارشد و در رشته مديريت
4- CERAM Sophia Antipolis
4- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مديریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
5- Paris Graduate School of Management
5- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
6- کليه مدارک، بغير از مدرک Mastéré Spécialisé قابل قبول است. رشته تجارت
8- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)
9- صرفا” تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مديريت
10- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
11- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های  بازرگانی و اقتصاد
12- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد
 
13- Ecole d’Architedcture de Paris- Val-de-Sein
13- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد
14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)
14- صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپيوتر، الکترونيک و مخابرات
15- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فيزیک و اپتیک
16- تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
17- پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی کيفی رساله، درخواست مقاله)
19- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
20- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
21- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
23- Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
25- Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد25
26- Grenoble école de Manaement
26- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و فقط مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود.
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد27
28- Audencia Nantes Ecole de Management
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
29- Ecole de Management Léonard de Vinci
30- Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci
31- Institut International de Multimédia Léonard de Vinci
31- پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، چاپ مقاله)
32- Eurecom Sophia Antipolis
32- فقط در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاريس و پلی تکنيک فدرال لوزان سوئيس برگزار شود قابل ارزشيابی است.
33- Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Strasbourg (Unité Pédagogique d’Architecture de Strasbourg)
35- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
36- Ecole Supérieur de commerce de Toulouse
36- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
37- Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)
37- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
38- Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen
38- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
49- Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier
39- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی
40- Ecole de Management de Lyon
40- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
41- Ecole Internationale de creation audiovisuelle et dr réalistion
41- صرفاً تا مقطع کاردانی
42- Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie
42- صرفاً تا مقطع کاردانی
43- Clermont Graduate school of Management
43- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
44- Skema Business School
44- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 46- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد وزارت‌ آموزش عالي و تحقيقات فرانسه‌ هستند.
 
معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور فرانسه
کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.
چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.
1-      Academie Internationale des Hautes Etudes
2-      Centre d’etude diplomatique et Strategique
3-      Diplome d’etudes superieus-3eme cycle
4-      Ecole pour l’Inormarique et les nouvelles technologies (EPTHECH)
5-      Educatel
6-      International University of Paris
7-      Robert de Sorbon
8-      Shiller International University
9-      Total University
10-   Vatel Hotel School
11-   European Virtual University
12-    از مدرسه مرکزی پاریس Master Specialise مدرک
13-   International School of Management (ISM)
14-   The American University of Paris
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Open chat
مشاوره رایگان
سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟