وکلای زبده ایرانی و آلمانی این شرکت، کارنامه بسیار درخشانی در خصوص حل دعاوی حقوقی بین افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی و اروپایی دارند. بعلاوه به دلیل پیچیدگیهای موجود در مسیر اخذ انواع مختلف ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت و اقامتی، هم اکنون بسیاری از متقاضیان ویزای کشورهای اروپایی ترجیح میدهند تا ازهمراهی و مشاوره وکلای متخصص این شرکت بهره مند گردند.دیدگاهتان را بنویسید