مزایا و کسورات حقوق در آلمان

کسوراتی مانند بیمه و مالیات که از حقوق افراد در کشور آلمان کسر می شود و مزایایی مانند هدیه کریسمس، هدیه تولد، هدیه ثبت شرکت به حقوق اضافه می شود.
در آلمان همانند بقیه کشورها یک حقوق پایه داریم که بنا بر توافق با کارفرما تعیین می شود یا بر حسب تعرفه صنف کاری که درآن مشغول هستیم. این حقوق پایه را Grundlohn می نامند. در کنار این حقوق پایه یکسری مزایا که به حقوق پایه ما اضافه می شوند و حقوق ما را تشکیل می دهد بنام Bruttolohn ،  این حقوق هم یکسری کسورات را شامل می شود که دست آخر حقوق خالص ما مشخص می شود وNettolohn   اما این مزایا و کسورات چه هستند و چه مقدار از حقوق ما را شامل می شوند.

مزایای درآمد در آلمان:

 • دسته اول از مزایا با عنوان Zulagen   نامیده می شوند و مشاغل زیر این مزایا را دریافت می کنند.
 • مشاغلی که قدرت بدنی زیادی احتیاج است
 • مشاغلی که خطرناک تشخیص داده میشوند مثلا مشاغلی که کارگران در معرض گازهای شیمیایی هستند.
 • کار مداوم در محیط های خیلی سرد یا گرم یا مرطوب.
 • مشاغلی که در آنها امکان خطرهای جانی هست.
 • و
 • دسته دوم از مزایا با عنوان Zuschlägen  نامیده می شوند و شامل موارد زیر هستند.
 • فوق العاده اضافه کاری
 • فوق العاده کار در شب
 • فوق العاده کار در روزهای کاری
 • و
 • دسته سوم که به Zuwendungen  معروفند شامل موارد زیر هستند.
 • کمک هزینه تعطیلات
 • هدیه کریسمس
 • هدیه تولد
 • هدیه سالگرد تاسیس شرکت
 • و

 این موارد مزایا و فوق العاده حقوق در آلمان بودند.

کسورات درآمد در آلمان:

 1. مالیات بر درآمد است و هر کسی در آلمان که مشغول به کار است باید این مالیات بر درآمد را بپردازد البته افرادی هم هستند که شامل معافیت مالیاتی یا steuerbefreiung می شوند که این افراد دو دسته هستند:

         افراد مجردی که درآمد سالانه آنها کمتر از 8.652 یورور در سال است.

           افراد متاهل که درآمد سالانه آنها کمتر از 17.304 است .

 1. بیمه سلامت الزامی ترین بیمه در آلمان است و همه بدون استثناء این بیمه را دارا هستند
 2. بیمه بازنشستگی
 3. بیمه بیکاری
 4. بیمه مراقبت و نگهداری موقعی نیاز است که بیمه سلامت هزینه های بیماری ما را تقبل نکند چون هر بیمه سلامتی حد و مرز مشخصی دارد و خدمات خاصی را ارائه می دهد که وقتی خدمات مورد نیاز ما خارج از این محدوده باشد بیمه نگهداری و مراقبت به کمک ما خواهد آمد

 

فهرست
Open chat
مشاوره رایگان
سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟