انواع ویزای شنگن

انواع ویزای شنگن

انواع ویزاهای قابل صدور توسط سفارت آلمان در ایران عبارتند از :

ویزای شنگن گردشگری

ویزای شنگن سفر تجاری

ویزای شنگن سفر برای بازدید از خانواده و دوستان

ویزای شنگن سفر برای درمان پزشکی خود

ویزای شنگن سفر به همراه یک فرد بیمار

ویزای شنگن سفر بازدید نمایشگاهی

ویزای شنگن رقابت های ورزشی

ویزای شنگن ترانزیت فرودگاهی

ویزای شنگن سفر برای کنگره و سمینار

ویزای شنگن  سفرماموریت کاری

 

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید. هلدینگ اریکا هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.