کلاسهای زبان آلمانی در آلمان

کلاسهای زبان آلمانی در آلمان:

اگر شما دانش آموز هستید میتوانید در کلاسهای زبان آلمانی در آلمان شرکت نمایید.

این نوع ویزای اقامت مستلزم رعایت شرایط خاص از جمله پذیرش معتبر و ساعات تدریس کافی میباشد . 

شرکت اریکا همراه شما در مسیر اخذ پذیرش کلاس زبان و ویزای مربوطه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ “اقامت آلمان”،”اقامت سرمایه گذاری در آلمان”،”ثبت شرکت در آلمان”و “راه اندازی کسب و کار در آلمان”،”اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان”،”اقامت پیوست به خانواده در آلمان”،”پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان”،”اقامت تحصیلی در آلمان”و”اقامت دائم آلمان” این فرم را تکمیل نمایید.دیدگاهتان را بنویسید