اقامت به منظور جستجوی کار

کاریابی در آلمان

کاریابی در آلمان

در صورتی که شما انتظارات زیادی از شغل مورد نظر خود دارید و فردی دارای صلاحیت کافی، در زمینه شغلی خود هستید وترجیها توانایی صحبت به زبان آلمانی را دارید می توانید از فرصت های شغلی در بخش ها و موقعیت های کاری متخلف در کشور آلمان برخوردار شوید. جمهوری فدرال آلمان به عنوان بزرگترین مرکز اقتصادی در کشور اروپا شناخته شده و رتبه پنجم دنیا را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

همان طور که می دانید نرخ رشد بیکاری در تمام کشور های دنیا با توجه به شرایط اقتصادی در حال افزایش است. اما در همین شرایط نامناسب برای پیدا نمودن کار، کشورهایی هم وجود دارند که نرخ رشد بیکاری آن ها روز به روز در حال کاهش می باشد. نرخ رشد بیکاری جمهوری فدرال آلمان در دسامبر 2017 به عدد 3.6 درصد رسیده و این عدد در فوریه سال 2018 به عدد 3.5 کاهش پیدا کرده است.